DERNEĞİMİZ HAKKINDA BİLGİLER

 

Koluaçık Hacım Sultan Ocağı Eğitim ve Kültür Derneği, halen Lale Sokak No:17/14 Sıhhiye-Çankaya/ANKARA adresindedir. Derneğin yönetim kurulu; İsmail ÖZMEN, Songül ÖZMEN, Ali Timurtaş ÖZMEN, Naile ÖZMEN ve Yeliz ÖZMEN’den oluşmaktadır.

 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı dernek tüzüğünün 2.maddesinde düzenlenmiştir:

 

Madde 2-Dernek, Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Koluaçık Hacım Sultan’ın yaşamı ve felsefesi doğrultusunda sosyal, kültürel ve bilimsel çalışmalar yaparak yayınlarda bulunmak, başta Alevi-Bektaşi Felsefesinin yaşatılması olmak üzere, benzer yerel kültürlerin yaşatılmasını, tanıtılmasını, etkinleştirilmesini, geliştirilmesini ve yayılmasını sağlamak; insan hakları, demokrasi ve laiklik gibi evrensel değerlere sahip çıkmak gibi bu ve benzeri konularda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek; bu amaçlara uygun bireyler yetiştirmek, eğitim kurumları ile kurslar ve yurtlar açmak ve bu amaçlara uygun işletmeler açmak  üzere kurulmuştur.